Author: tntadm

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Primarul inițiază hotărârea privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate, Consiliul Local o aprobă. De regulă, organigrama aparatului de specialitate se aprobă la începutul anului calendaristic pentru anul...

OBIECTIVE GENERALE si OBIECTIVE SPECIFICE CIM

        Entitatea publică își definește obiectivele legate de misiunea entității, conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne ale acesteia. În acest sens, primul pas important în procesul de implementare a sistemului de control...

Eficacitatea și eficiența controlului intern managerial

    Eficacitatea  controlului  intern se  bazează în  special, pe următoarele elemente: separarea sarcinilor; strategie  adecvată  de  gestionare  și  de  control al riscurilor, inclusiv prin controale la nivelul beneficiarilor; evitarea conflictelor de interese; piste...

Echipa de gestionare a riscurilor

  Privind numirea și stabilirea atribuţiilor responsabilului cu Registrul de riscuri   În vederea gestionării riscurilor la nivelul entității publice, conducătorul acesteia constituie, prin act de decizie interna, o structură cu atribuții în acest...

proceduraoperationala stare civila

Comisia de monitorizare a Controlului Intern Managerial

Privind organizarea, implementarea și menţinerea unui sistem de control intern managerial   În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entității publice constituie, prin act...

Cerințele sistemului de control intern managerial

Conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a unui sistem de control intern viabil,sunt posibile numai cu condiția ca sistemul să respecte următoarele cerințe: să fie adaptat dimensiunii,...

Descarcă 12 PDF-uri GRATUITE

Fii mai eficient astăzi și accesează documentele gratuite pentru un control intern managerial performant. Alătură-te numărului de experți în control intern managerial.

Spune-ne doar unde să îți trimitem cele 12 formulare esențiale:

 

You have Successfully Subscribed!