Tagged: administratia publica locala

Standardul 12 Informare și comunicare

În entitatea publică sunt stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele, destinatarii acestora și se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini...

Standardul 4 Structură organizatorică

Conducătorul entității publice definește structura organizatorică, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice. Conducătorul entității publice stabilește, în scris, limitele competențelor și...

Obiectivele Controlului Intern Managerial

Controlul intern organizat la nivelul entităţii este în responsabilitatea conducerii instituției şi reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse  de  conducere  şi  implementate  de  întregul  personal  cu  privire  la  structura  organizatorică,  procedurile,  instrumentele  şi tehnicile aplicate, în...

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Primarul inițiază hotărârea privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate, Consiliul Local o aprobă. De regulă, organigrama aparatului de specialitate se aprobă la începutul anului calendaristic pentru anul...

Echipa de gestionare a riscurilor

  Privind numirea și stabilirea atribuţiilor responsabilului cu Registrul de riscuri   În vederea gestionării riscurilor la nivelul entității publice, conducătorul acesteia constituie, prin act de decizie interna, o structură cu atribuții în acest...

Descarcă 12 PDF-uri GRATUITE

Fii mai eficient astăzi și accesează documentele gratuite pentru un control intern managerial performant. Alătură-te numărului de experți în control intern managerial.

Spune-ne doar unde să îți trimitem cele 12 formulare esențiale:

 

You have Successfully Subscribed!