Tagged: city manager

Model Dispoziție de numire Responsabil registru de riscuri

Model Dispozitie de numire Responsabil registru de riscuri   ROMANIA JUDEŢUL …….. PRIMARIA ……….. PRIMAR…………. DISPOZIŢIA NR. ……….. Privind numirea si stabilirea atribuţiilor responsabilului cu Registrul de riscuri in cadrul Primăriei…………………. JUDETUL………..   .(NUME...

Standardul 7 Monitorizarea performanțelor

Scopul implementării acestui standard la nivelul CISAP este acela de a asigura măsurarea și monitorizarea continuă a gradului de îndeplinire a obiectivelor de performață stabilite în urma implementării Standarului 5 “Obiective”, astfel încât structurile...

Standardul 6 Planificarea

Conducerea entităţii publice întocmeşte planuri prin care se pun în concordanţă activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entităţii să fie minime....

Standardul 5 Obiective

Conducerea entității publice definește obiectivele determinante, legate de scopurile entității, precum și pe cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților...

Standardul 4 Structură organizatorică

Conducătorul entității publice definește structura organizatorică, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice. Conducătorul entității publice stabilește, în scris, limitele competențelor și...

Standardul 3 Competență, Performanță

Conducătorul entității publice asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivite competențelor și asigură condiții pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaţilor. Documente necesare:  Fișe de post Plan de ocupare a...

Standardul 2 Atribuții, Funcții, Sarcini

Conducerea entității publice asigură întocmirea și actualizarea permanentă a documentului privind misiunea entității publice, a regulamentelor interne și a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților. Documente necesare: Act normativ de organizare și funcționare...

Standardul 1 Etică și Integritate

Conducerea și salariații entității publice cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și...

Standardele controlului intern managerial

Scop standardelor controlului intern managerial este de a crea un model de control intern/managerial uniform şi coerent care să permită comparații între entități de același fel sau în cadrul aceleiași entităși, la momente diferite;...

Obiectivele Controlului Intern Managerial

Controlul intern organizat la nivelul entităţii este în responsabilitatea conducerii instituției şi reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse  de  conducere  şi  implementate  de  întregul  personal  cu  privire  la  structura  organizatorică,  procedurile,  instrumentele  şi tehnicile aplicate, în...

Descarcă 12 PDF-uri GRATUITE

Fii mai eficient astăzi și accesează documentele gratuite pentru un control intern managerial performant. Alătură-te numărului de experți în control intern managerial.

Spune-ne doar unde să îți trimitem cele 12 formulare esențiale:

 

You have Successfully Subscribed!