Tagged: control intern

control intern managerial prin citymanager pentru Primarii

Model situație sintetică a rezultatelor autoevaluării SCIM

Entitatea publică ……………………………….   Aprob Preşedinte Comisia de monitorizare ………………………………………….. (nume / prenume / funcţia) (semnătura / data) Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării   Denumirea standardului Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil din...

Procedura operațională Evaluarea și urmărirea progresului școlar

PROCEDURA OPERATIONALA Evaluarea si urmarirea progresului scolar Cuprins 1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei Pag 1 2.      Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii Pag 2 3.      Lista cuprinzand...

Procedura operațională Comportamentul și ținuta elevilor în școli

PROCEDURA OPERATIONALA Comportamentul si tinuta elevilor Cuprins 1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei Pag 1 2.      Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii Pag 2 3.      Lista cuprinzand persoanele...

Exemplu procedura operațională de sistem în entitatea publică

Mai jos regăsiți un model de procedură operațională de sistem pentru instituțiile publice, conform controlului intern managerial. Entitate publica: Procedura de sistem: REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZARE PE ACTIVITATI   Editia 1 Revizia 1   COMISII...

Standardul 11 Continuitatea activității

Conducerea entității publice identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor şi activităților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate...

Standardul 10 Supravegherea

Identificarea erorilor/omisiunilor care pot apărea pe parcursul realizării procesului de achiziție publică este o activitate esențială în vederea analizării rezultatelor obținute în comparație cu cele preconizate în etapa de planificare și pentru a putea...

Standardul 8 Managementul riscurilor

Managementul riscurilor trebuie să pornească de la obiectivele organizaționale (strategice și operaționale) și să faciliteze înțelegerea riscurilor și oportunităților care pot deriva din activitatea de achiziții, precum și modul în care SAAP, practica cutumială...

Eficacitatea și eficiența controlului intern managerial

    Eficacitatea  controlului  intern se  bazează în  special, pe următoarele elemente: separarea sarcinilor; strategie  adecvată  de  gestionare  și  de  control al riscurilor, inclusiv prin controale la nivelul beneficiarilor; evitarea conflictelor de interese; piste...

Descarcă 12 PDF-uri GRATUITE

Fii mai eficient astăzi și accesează documentele gratuite pentru un control intern managerial performant. Alătură-te numărului de experți în control intern managerial.

Spune-ne doar unde să îți trimitem cele 12 formulare esențiale:

 

You have Successfully Subscribed!